Награди от дървоНагради"Best Western Hotels"
Награди от дървоНагради"My City"
Награди от дървоПлакет "МЕТРО"
Награди от дървоПлакет "Bramac"
Награди от дървоНаграда "SAP Олимпиада"