Изработка на медали и значки по индивидуален проект
Награди от дървоМедали"Турнир по футбол UniCredit" »
Награди от дървоЮбилейна Монета"BlackSeaRama" »
Награди от дървоМедали"Адвокатска колегия" »
Награди от дървоМедали"МВБУ" »